Jdi na obsah Jdi na menu
 


O knihovně

Vítá vás Obecní knihovna Veltruby

 

Základní informace:

 

Výpůjční doba: každé pondělí od 14:30 - 16:30 hodin /mimo státní svátky/

 Půjčovné na rok 2017 činí:  20,-Kč.

 Knihy se půjčují na 1 kalendářní měsíc.

 

 

Knižní jednotka   může být zapůjčena na dobu maximálně 3 měsíců.

 

 

 

 

Výpůjční lhůtu knihovních jednotek  můžete prodloužit:

 

osobně v obecní knihovně

písemně - na adresu knihovny, která je uvedena na úvodní stránce

 e-mailem: knihovnaveltruby@volny.cz

 

 

 

DOTACE PRO OBECNÍ KNIHOVNU

 Rada Středočeského kraje dne 9. března 2009 usnesením č. 035-10/2009/RK schválila poskytnutí dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy památek na rok 2009. Zastupitelstvo kraje   dne 13. března usnesením č. 78-3/2009/ZK odsouhlasilo  žádosti z Fondu  kultury, Fondu památek a z programu Podpora knihoven zřizovaných obcemi na rok 2009.

 

 

Obecní knihovna Veltruby použije získané účelové dotace na zlepšení informačních služeb, tj. pořízení PC sestavy včetně softwaru, tiskárny a scanneru.

 

Pozn.  KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE POSKYTOVANÉ PŘÍJEMCI FORMOU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ  (vyplývá ze smlouvy o reg. podpoře).

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ ZA ROK 2012

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2012: 2938

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2012: 58

Návštěvníci v knihovně celkem: 249

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy): 207

Návštěvníci on-line služeb: 42

Výpůjčky celkem: 1060

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ ZA ROK 2011

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2011: 2900

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2011: 56

 

Návštěvníci v knihovně celkem: 390

 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy): 354

 

Návštěvníci on-line služeb: 36

 

Výpůjčky celkem: 1 098

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ ZA ROK 2010

 Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2010: 2859

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2010: 52

Návštěvníci v knihovně celkem: 342

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy): 320

Návštěvníci on-line služeb: 22

Výpůjčky celkem: 977

 

 

  

STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ ZA ROK 2009

 

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2009: 2818

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2009: 67

Návštěvníci v knihovně celkem: 387

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy): 377

Návštěvníci on-line služeb: 10

Výpůjčky celkem: 1081

 

 

 

STATISTICKÉ ÚDAJE O KNIHOVNĚ ZA ROK 2008

 

Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2008: 2 774

 

Počet registrovaných čtenářů k 31. 12. 2008: 64

 

Návštěvníci v knihovně celkem: 322

 

Výpůjčky celkem: 1 127

 

 

 

  

  

Z historie Obecní knihovny ve Veltrubech

Místní obecní knihovna byla založena v roce 1921 dle zákona zedne 22. července 1919. V prosinci 1921 byla zvolena knihovní rada, jejímiž členy byl předseda Jan Trejbal, řídící učitel, pokladníkem František Mašín a členové Jaroslav Karban a Václav Sodoma. Sídlila v budově školy v 1. třídě, knihy byly půjčovány vždy v neděli od 10.00 - 12.00. Poplatek za jeden svazek a týden činil 20 haléřů.     

 

Koncem roku 1927 obsahovala knihovna 299 knih, navštěvovalo ji 40 čtenářů. V roce 1928 proběhla volba nové knihovní rady, v níž byl zvolen předsedou František Švácha, pokladníkem František Svoboda, knihovníkem Bohumil Truhlář, jeho zástupcem B. Tichý. 23. září téhož roku proběhla nová volba knihovníka. Této funkce se dobrovolně ujímá pan Oldřich Herčík, což knihovní rada schvaluje.

 

Pro představu uvádím některé z titulů, které si bylo možno v obecní knihovně vypůjčit: Kronika světové války, 1. a 2. díl, Před Husem a po Husovi, Habsburkové v Čechách, Nepřátelé demokracie, Názory T. G. Masaryka, Komenského čítanka, Ježíš Nazaretský, Temno, Bratrstvo...

13. února 1932 byla zvolena nová knihovní rada, ve složení: předseda František Švácha, místopředseda Václav Šindelář, členy knihovní rady Jan Hlaváček, Rudolf Růna, Josef Janda, Oldřich Nohejl. V této době knihovna vlastní již 544 knih a navštěvuje ji 62 čtenářů.

V roce 1935 byl zvolen předsedou knihovní rady František Mašín. Knihovna byla dotována obcí na nákup nových knih ve výši 500,- Kč ročně.

20. 11. 1938 proběhla schůze knihovní rady v místní škole, kde jednatel místní Osvětové komise pan V. Císař sděluje, že obecní zastupitelstvo zvolilo do knihovní rady pana Josefa Nováka a R. Růnu. Knihovní rada je zvolena na 2 roky. Členové volí po dohodě s obecním zastupitelstvem knihovníka. Tím se stává p. Václav Němec, který má v knihovní radě hlas poradní.

V roce 1934 obsahuje knihovní fond 544 knih a knihovnu navštěvuje 62 čtenářů.

V roce 1939 probíhá revize knihovny za přítomnosti okresného dozorce, nevyhovující svazky jsou zabaveny a zapečetěny. Nastává období perzekuce české knihy.

Zdroj: Protokol místní knihovny z let 1923 - 1951)